Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมคืออะไร

Brosjyre med tekst og illustrasjoner

คุณเคยเป็นเหยื่อความรุนแรง การทารุณกรรมทางเพศ การทําร้ายร่างกายหรือความผิดทางอาญาอื่นๆ ที่คุณเคยได้รายงานหรือคุณกําลังพิจารณาที่จะรายงานหรือไม่

ในช่วงปี 2560 ศูนย์ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม (Støttesenter for kriminalitetsutsatte) ก่อตั้งขึ้นในทุกเขตท้องที่ตํารวจเพื่อเสริมสร้างบริการให้กับเหยื่ออาชญากรรม จุดมุ่งหมายของศูนย์ช่วยเหลือคือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคุณในกรณีที่คุณตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม และช่วยเหลือคุณตลอดระยะเวลาของการดําเนินคดีในศาลอาญา

จุดมุ่งหมายของศูนย์ช่วยเหลือคือการดูแลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทําความผิดทางอาญา

ศูนย์ช่วยเหลือจะคอยช่วยคุณในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลอาญา ตั้งแต่การรายงานความผิดเบื้องต้นจนถึงขั้นตอนการดำเนินคดีขั้นสุดท้ายหรือสิ้นสุดการดําเนินคดีในชั้นศาล ทุกคนสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือได้ แต่กลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ที่แจ้งเหตุอาชญากรรมต่อตํารวจ

ที่นี่คุณสามารถดูวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าร่วมศูนย์ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม:

 

ศูนย์ช่วยเหลือให้การสนับสนุนต่อไปนี้แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและญาติของเหยื่อ:

  • การสนับสนุนและความช่วยเหลือด้านจิตสังคม รวมถึงการพูดคุยไตร่ตรองและทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ปฏิกิริยาทางจิตวิทยาประเภทต่างๆ และการรับมือกับชีวิตประจําวันและความท้าทายในอนาคต
  • การให้ความช่วยเหลือตลอดกระบวนการพิจารณาคดีของศาลอาญา
  • ข้อมูล – ส่วนใหญ่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลอาญาและเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือและสนับสนุนที่มี
  • คําแนะนําและการลงนามเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนบริการ รวมถึงหน่วยงานชดเชยการบาดเจ็บทางอาญา (Kontoret for voldsofferstatning)
  • การช่วยเหลือในการดําเนินคดี – เมื่อคดีไปถึงชั้นศาล

คนส่วนใหญ่ที่ทํางานที่ศูนย์ช่วยเหลือมีภูมิหลังในด้านงานสังคมหรือด้านสุขภาพและมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง พนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาความลับและป้องกันไม่ให้มีการแบ่งปันข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน (เว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างเร่งด่วน) ศูนย์อาจมีล่ามให้ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้

ศูนย์ช่วยเหลือเป็นโครงการริเริ่มร่วมกันระหว่างเขตท้องที่ตํารวจและเทศบาลในท้องที่บางแห่ง ศูนย์มีฐานหลักร่วมกับบริการของตํารวจ เพื่อให้เหยื่ออาชญากรรมเข้าถึงได้โดยง่ายที่สุด: แต่ละศูนย์จะครอบคลุมเขตท้องที่ตํารวจที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ช่วยเหลือมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับความช่วยเหลือในท้องที่และบริการสนับสนุนต่างๆ ที่มีฐานมืออาชีพหลักอยู่

ข้อมูลการติดต่อ

คุณจะพบภาพรวมของศูนย์ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ที่ dinutvei.no(เลือก “støttesenter” ภายใต้ “ประเภทของบริการ”)

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมบนหน้าเว็บไซต์ของฝ่ายตํารวจ

หมายเลขโทรศัพท์กลางในประเทศสําหรับศูนย์ช่วยเหลือคือ 800 40 008