Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ที่พักพิงในภาวะวิกฤตคืออะไร

Søk hjelp på krisesenter hvis du opplever vold og overgrep i hjemmet.

ที่พักพิงในภาวะวิกฤตมีไว้สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง หรือ การทำร้ายจากพาร์ตเนอร์ สมาชิกครอบครัว หรือ บุคคลอื่นที่ใกล้ชิดพวกเขา ที่พักพิงให้ความคุ้มครอง คำปรึกษา และแนวทางสำหรับผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก

คุณไม่จําเป็นต้องตกอยู่ในสภาวะฉุกเฉินก่อนถึงค่อยขอความช่วยเหลือที่ศูนย์พักพิงในภาวะวิกฤตและคุณสามารถไปที่ศูนย์พักพิงได้โดยตรงโดยไม่ต้องนัดหมาย หรือ มีการแนะนำจากผู้อื่นก่อน หน่วยงานท้องถิ่นทุกหน่วยงานจำเป็นต้องให้บริการที่พักพิงในภาวะวิกฤติตามกฎหมาย หลายครั้ง หน่วยงานท้องถิ่นหลายแห่งจะร่วมมือกันเพื่อให้บริการที่พักพิงในภาวะวิกฤต ที่พักพิงในภาวะวิกฤตส่วนใหญ่จะปรับเพื่อรองรับผู้พักพิงที่มีไม่อาจเคลื่อนไหวได้มาก และหน่วยงานท้องถิ่นต้องเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาหากไม่มีการให้บริการดังกล่าว บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่พักพิงในภาวะวิกฤติเสนอ

  • สถานที่ปลอดภัยสําหรับการเข้าพักในช่วงเวลาจํากัด
  • การให้คำปรึกษา
  • ช่วยเหลือในการติดต่อบริการด้านสุขภาพและการสนับสนุนต่าง ๆ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและโอกาส
  • การให้คําปรึกษาและคําแนะนํา (รวมถึงคําปรึกษาด้านกฎหมาย)
  • กลุ่มและกิจกรรมการให้คำปรึกษา
  • ติดตามผล

คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากที่พักพิงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่นั่นก็ตาม

เมื่อคุณติดต่อที่พักพิงคุณสามารถไม่เปิดเผยตัวตนได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องเปิดเผยว่าคุณเป็นใคร

ผู้เชี่ยวชาญและญาติของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงสามารถติดต่อเราได้เช่นกัน

ที่พักพิงในภาวะวิกฤตยังให้บริการแก่บุคคลที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในที่พักพิง

ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชมที่พักพิงในภาวะวิกฤต:

 

คุณจะพบใครที่ศูนย์พักพิงวิกฤต?

เจ้าหน้าที่ของที่พักพิงในภาวะวิกฤตต่างผ่านการฝึกอบรมและ/หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงและการทารุณกรรม เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือเฉพาะในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายทันที ผู้พักพิงคนอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเคสของคุณกับผู้อื่น

ที่พักพิงในภาวะวิกฤตมีล่ามให้บริการในกรณีที่จำเป็น

Thereses hus – ที่พักพิงวิกฤตสําหรับผู้เสพยาหญิงในออสโล

Thereses hus เป็นที่พักพิงวิกฤตสําหรับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงที่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์จากการใช้สารเสพติด ที่พักพิงยังเสนอที่พักฉุกเฉินสําหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและไม่มีที่พักอื่น ที่พักพิงมีการอำนวยความสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมพนักงานตลอด 24 ชั่วโมงและกะกลางคืน ระยะเวลาของการพํานักจะปรับเปลี่ยนเป็นรายบุคคล ไม่มีข้อกําหนดให้ต้องงดเว้นยาเสพติดภายในสถาบัน

เจ้าหน้าที่มีการศึกษาด้านการดูแลเ้านสุขภาพและสังคม โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับความรุนแรง

Thereses hus ยังให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิง

หากคุณตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและต้องการความคุ้มครองอย่างเร่งด่วน คุณสามารถแสดงตัวได้โดยตรงที่ Thereses hus หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ +47 23 42 76 30
ที่อยู่: Thereses gate 49, 0354 Oslo
Email: gun.hansen@vel.oslo.kommune.no
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thereses hus ที่นี่

ศูนย์พักพิงในภาวะวิกฤต Sørlandet ส่วนของผู้หญิงที่ยังประสบปัญหาการใช้สารเสพติด

ศูนย์พักพิงในภาวะวิกฤต Sørlandet มีศูนย์สองแห่งสําหรับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและผู้ที่ยังใช้สารเสพติดอยู่ ระยะเวลาการเข้าพักจะได้รับการประเมินเป็นรายบุคคล มีการอำนวยความสะดวกฟรีและมีพนักงานตลอด 24 ชั่วโมง ต่อวัน

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ +47 38 10 22 00
อีเมล: post@krisesenteret.net
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่นี่

สํานักเลขาธิการที่พักพิงในภาวะวิกฤติ

สํานักเลขาธิการที่พักพิงในภาวะวิกฤตเป็นองค์กรสมาชิกสําหรับที่พักพิงในภาวะวิกฤต สํานักเลขาธิการยังรับผิดชอบในการจัดการ ROSA ซึ่งทํางานร่วมกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่ถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของสำนักเลขาธิการที่พักพิงในภาวะวิกฤตได้บนหน้าเว็บไซต์

รายชื่อที่พักพิงในภาวะวิกฤตทั้งหมดในนอร์เวย์(ทําเครื่องหมายในช่องสําหรับ ‘krisesenter’ ภายใต้ ‘type tilbud’)

เว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการที่พักพิงในภาวะวิกฤติ