Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Misbrukt som barn – er det foreldelsesfrist for å anmelde?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: 54
Kjønn: mann

Spørsmål

Hvis man ble misbrukt som barn er det foreldelsesfrist for å anmelde saker?

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Etter en lovendring i 2014 ble foreldelsesfristen for enkelte seksuallovbrudd mot barn opphevet. Generelt er lover og regler om foreldelse kompliserte. Hvorvidt overgrep som skjedde før 2014 er foreldet, avhenger blant annet av strafferammen for handlingen, alderen til den fornærmede på tidspunktet overgrepet skjedde og hvilket lovverk som gjaldt da det straffbare forholdet skjedde.

Det er nødvendig med detaljert informasjon og juridisk kompetanse for å si om et forhold er foreldet eller ikke. Vi vil anbefale deg å kontakte en bistandsadvokat som vil vil kunne gi deg en mer sikker vurdering av dette. En bistandsadvokat kan også bestille time hos politiet og være med deg dersom du vil levere en anmeldelse.

Utsatte for overgrep kan ha rett til en gratis samtale med en bistandsadvokat før de bestemmer seg for om de vil anmelde. Du kan søke etter bistandsadvokat i oversikten over faste bistandsadvokater fra domstolen.no eller på Advokatenhjelperdeg.no. Inne på sistnevnte side velger du «Finn Advokat», klikk deretter på «Flere valg» og til slutt «Advokatens rolle». Her velger du bistandsadvokat og du vil få en oversikt over bistandsadvokater i ditt fylke eller kommune. I denne artikkelen kan du lese mer om rett til bistandsadvokat og hvor du søker etter en.

Et alternativ kan også være å kontakte et Støttesenter for kriminalitetsutsatte. Støttesentrenes oppgave er å følge deg gjennom hele straffesaksprosessen. Alle kan ta kontakt med Støttesenteret, men tilbudet er primært for de som anmelder saken til politiet. Her kan du lese mer om Støttesenter for kriminalitetsutsatte og hvordan du tar kontakt.

Skulle du ha behov for å snakke med noen som har god kunnskap om seksuelle overgrep, kan du ta kontakt med et Nok.- eller SMISO-senter. Les mer om sentrene og deres tilbud her.

Ønsker deg alt godt.

Vennlig hilsen
dinutvei.no