Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ikke nok med at man er et offer for en slik hendelse men man blir nesten latterliggjort av systemet i etterkant.

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: 35
Kjønn: dame

Spørsmål

Nesten hånlig å lese hvor «lett» det skal være å få hjelp når man blir utsatt for overgrep. Selv er jeg utsatt for sovevoldtekt og har nå de siste 3 årene måtte leve med PTSD etter hendelsen. Anmeldelse er henlagt pga bevisets stilling. Bevis som politi aldri innhentet. Bevis fra overgrepsmottaket ble aldri hentet ut. Kontoret for voldsoffererstatning ga avslag på avslag.

Ikke nok med at man er et offer for en slik hendelse men man blir nesten latterliggjort av systemet i etterkant. «Mager trøst» å vite at dersom overgriper gjør det igjen, så vil anmeldelsen komme til sin rett….kanskje..

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det er vondt å lese hva du har vært utsatt for og hvordan du etter overgrepet opplever nesten å bli latterliggjort av systemet.

Først – vi håper du får hjelp og oppfølging med din PTSD. Hvis ikke, anbefaler vi deg å ta det opp med fastlegen din.

Dessverre er det en kjensgjerning at ikke alle får eller har fått den hjelpen de har krav på og trenger. Likevel ser vi av henvendelser til spørsmål- og svartjenesten vår, at mange også opplever å få hjelp – heldigvis. Det kan være fra f.eks. lege, overgrepsmottak, DIXI ressursenter mot voldtekt eller et Nok.- eller SMISO-senter (senter mot incest og seksuelle overgrep). Oppgaven til dinutvei.no er å gi relevant, korrekt og oppdatert informasjon om hva som finnes av hjelpetilbud ved vold og overgrep. Har du lest noe på sidene våre som du mener kan være misvisende eller ikke gir et riktig bilde av hva de ulike tjenestene/instansene skal kunne tilby, er det fint om du sender oss noen ord om det.

Vi håper du fikk informasjon om, og mulighet til å klage på henleggelsen. Ikke alle orker å klage, men dersom du mener politiet har gjort feil – og ikke har klagd – kan du vurdere å klage. Du finner mer informasjon om det her:  https://www.politiet.no/kontakt-oss/klage-pa-politiet/

Hvis du var i kontakt med en bistandsadvokat da du anmeldte, kan du eventuelt be denne vurdere avslaget om voldsoffererstatning. Du kan også høre med DIXI om de kan tilby juridisk rådgivning, eventuelt kan du kontakte JURK- juridisk rådgving for kvinner eller søke etter en bistandsadvokat på advokatenhjelperdeg.no.

Ønsker deg alt godt!

Vennlig hilsen
dinutvei.no