Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hvordan anmelde psykisk, fysisk og seksuell vold?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: 23
Kjønn: dame

Spørsmål

Vært i et forhold som varte over 6 år. Er nå 5 måneder siden jeg gikk ut, og jeg innser hvor mye psykisk, fysisk og seksuelt vold jeg har blitt påført. Skal begynne i behandling hos kommune på grunn av hva jeg kjenner i etterkant av reaksjoner jeg har kroppslig og mentalt.

Hvordan anmelder man noen man har tydelig inntrykk av er relatert til personlighetstrekk som narsisisme og har påført psykisk, fysisk og seksuell vold over en så lang periode, i et fast og langvarig kjæreste forhold, kun basert på det eventuelt personen som anmelder nevner? Og eventuelt om det finnes meldinger, videoer eller lignende som kan støtte saken opp.

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Så godt du kom deg ut av et voldelig forhold, men vondt at du opplevde det du gjorde. Å få reaksjoner i etterkant er ikke uvanlig, og det er bra du skal få snakke med en fagperson om reaksjonene du opplever og hvordan du har det nå.

Ønsker man å anmelde en tidligere partner for vold eller mishandling i nære relasjoner, gjør man det ved å gå til sitt nærmeste/lokale politi og sier man vil  levere en anmeldelse. Det kan være lurt å forberede seg litt, som å skrive opp hendelser, eventuelle meldinger eller annet man vil inkludere i anmeldelsen.

Vold i nære relasjoner skjer ofte uten vitner tilstede og kan av ulike grunner være vanskelig å bevise. Den utsattes forklaring blir derfor viktig. Dersom du skal forklare deg til politiet, fortell så mye du kan om det du ble utsatt for, både det du tror er vesentlig og uvesentlig. Legg ved eventuelle meldinger, videoer, og informer også om vitner eller annet som kan støtte opp om det du forteller, dersom dette finnes.

Under finner du artikler du kanskje finner nyttige om anmeldelse, bistandsadvokat og vanlige reaksjoner etter vold og overgrep:

Utsatte for vold, overgrep eller andre straffbare handlinger og som vurderer å anmelde, kan ta kontakt med et støttesenter for kriminalitetsutsatte for informasjon og råd. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for kriminalitet og bidra til at du klarer å stå gjennom hele straffesaksprosessen. Her kan du lese mer om støttesentrene og hvordan du tar kontakt.

Andre som kan gi informasjon og også støtte i forbindelse med å anmelde vold, er en  bistandsadvokat. Ønsker du å snakke med en advokat, kan du søke etter en i oversikt over faste bistandsadvokater fra domstolen.no, eller på Advokatenhjelperdeg.no. Under overskriften «Finn Advokat», klikker du på «Flere valg» og deretter på valget «Advokatens rolle». Klikk så på «bistandsadvokat» for å få oversikt over bistandsadvokater i hele landet. Spør eventuelt om forholdet du beskriver kan gi rett til en gratis samtale med en bistandsadvokat.

Vi håper svaret er til litt hjelp, og ønsker deg alt godt videre.

Vennlig hilsen
dinutvei.no