Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hvordan går jeg frem for å anmelde overgrep jeg ble utsatt for på ungdomsskolen?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Besvart: 06.11.2018

Alder: 60
Kjønn: kvinne/jente

Spørsmål

Da jeg gikk på ungdomskolen måtte jeg pga. sykdom slutte med de ordinære skoletimene fra kl. 8.30 til kl.14.00. I stedet fikk jeg aleneskole på ettermiddagen. Det var da min klasseforstander seksuelt misbrukte meg igjennom et helt år. Læren min advarte meg at det kom til å gå ut over karakterene mine dersom jeg sa i fra. Jeg turte aldri å si noe, det var heller ikke vanlig på den tiden. Men jeg hatt psykiske plager pga. dette i alle år. Jeg tror at på grunn av Me too, har jeg nå fått mot til å gjøre noe. Jeg vil anmelde læreren, og også kommunen. Fo en gangs skyld vil jeg plassere skylden til de som hadde ansvaret. Jeg har følt meg skyldig for overgrepene som læreren gjorde i alle år. Men jeg var jo bare et barn, et barn som var for syk til å kunne delta i ordinære klassetimer. Det barnet utnyttet min hovedlærer grovt.

Mitt spørsmål er hvordan jeg kan gå fram for anmelde dette. Jeg føler at jeg har krav på erstatning, men jeg vet ikke. Jeg føker også at kommunen har ansvar.

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det er alvorlig, det du forteller at du ble utsatt for på ungdomsskolen – og følgene det har fått for deg. Det er ikke uvanlig at utsatte for overgrep føler skyld og skam, og det er godt å høre at du plasserer skylden der den hører hjemme, nemlig hos læreren og de som hadde ansvar. Du skriver ikke noe om du har fått hjelp til å bearbeide overgrepene. Hvis ikke, og du føler behov for det, kan du ta opp det med fastlegen din som eventuelt kan henvise deg videre til annen hjelp.

For å få råd og hjelp med tanke på å anmelde og eventuelt søke erstatning, vil vi anbefale deg å kontakte en bistandsadvokat. Utsatte for overgrep kan ha krav på en gratis samtale med en bistandsadvokat før de bestemmer seg for å anmelde eller ikke. En bistandsadvokat kan hjelpe deg med å vurdere saken din, og gi informasjon og råd hva gjelder anmeldelse og erstatning. Siden det er lenge siden dette skjedde, kan forholdet du ønsker å anmelde være foreldet, men det kan være at du likevel har krav på erstatning. Dette vil en bistandsadvokat kunne fortelle deg mer om. Du kan søke etter en bistandsadvokat på Advokatenhjelperdeg.no. Inne på siden velger du «Finn advokat», klikk deretter på «Flere valg» og til slutt «Advokatens rolle». Her velger du bistandsadvokat og du vil få en oversikt over bistandsadvokater i ditt fylke eller din kommune. Her kan du lese mer om bistandsadvokatordningen.

Et annet sted du eventuelt kan kontakte, er et Støttesenter for kriminalitetsutsatte. Du kan lese mer om tilbudet deres her. De kan også gi veiledning og informasjon, blant annet om Kontoret for voldsoffererstatning.

Dersom du skulle ønske å snakke med noen som har god kunnskap om det å være utsatt for overgrep, kan du kontakte et Nok.- eller SMISO-senter (Senter mot incest og seksuelle overgrep). Du kan ringe til et senter, eller oppsøke et senter i nærheten av der du bor. Her kan du lese mer om Nok.- og SMISO-sentrene.

Vi ønsker deg masse lykke til!

Vennlig hilsen
dinutvei.no