Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Artikler om å være utsatt for vold

Her finner du informasjon om vold og hvordan det er å bli utsatt for vold. Det er mange likheter mellom å bli utsatt for vold og bli utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep. Derfor finner du også artikler om voldtekt og overgrep her.

Psykisk vold kan oppleves tåkete og vanskelig å få tak på.

Hva er psykisk vold?

Psykisk vold kan ta mange former og kan være vanskelig å sette ord på. Kontroll, manipulasjon og stadig kritikk er...
Nettovergrep og digital vold

Hva er digital vold?

Internett, mobil og andre digitale hjelpemidler kan brukes til å trakassere, krenke, overvåke, kontrollere, forfølge, true, utpresse, spre privat informasjon...