Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Voldsalarm og vakthold

Voldsalarm og vakthold er to av flere beskyttelsestiltak som politiet kan iverksette hvis du blir utsatt for trusler, vold og overgrep.

 

Voldsalarm

Tilbudet er landsdekkende og gratis. Når alarmen utløses får du direkte kontakt med politiet. Mobil voldsalarm er midlertidig og for å løse akutte problemer, men er ikke ment å være permanent. Alarmen tildeles derfor for tre måneder av gangen. Graden og alvorligheten av trusler avgjør hvor lenge du får beholde alarmen. Du trenger ikke anmelde det straffbare forholdet for å få voldsalarm, men du eller noen andre må på dine vegne søke om det. Alarmen tildeles etter en vurdering av politiet, eventuelt i samråd med andre etater og institusjoner.

Du trenger ikke anmelde det straffbare forholdet for å få voldsalarm.

For mer informasjon, kan du ta kontakt med ditt lokal politi på 02800

Les> Les om såkalt omvendt voldsalarm

Vakthold

Vakthold omfatter alt fra at politiet patruljerer ved for eksempel boligen, arbeidsplassen eller skolen din, til at du får fast politivakt og at politiet følger deg til og fra dit du skal.

Vakthold er særlig aktuelt i forbindelse med at du vitner eller er fornærmet i en rettsak for å forhindre at du møter den tiltalte eller tiltaltes miljø. Politiet har mulighet for å tilby 24 timers vakthold bare i noen få og ekstreme tilfeller.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.