Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos bistandsadvokat

Utsatt for vold eller overgrep og trenger juridisk bistand? Se film om hvordan du møtes hos en bistandsadvokat og hva bistandsadvokaten kan gjøre for deg!

 

Filmen ovenfor er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Filmen er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Les mer om hvem som har krav på bistandsadvokat.

Les mer om bistandsadvokatens rolle i etterforskning og rettssak.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.