Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos bistandsadvokat

Utsatt for vold eller overgrep og trenger juridisk bistand? Se film om hvordan du møtes hos en bistandsadvokat og hva bistandsadvokaten kan gjøre for deg!

 

Filmen ovenfor er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Filmen er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Les mer om hvem som har krav på bistandsadvokat.

Les mer om bistandsadvokatens rolle i etterforskning og rettssak.