Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen "Slik møtes du på et støttesenter for kriminalitetsutsatte"

 

Filmen "Slik møtes du på et støttesenter for kriminalitetsutsatte" gir et innblikk i hvordan du møtes på et støttesenter og i hvordan støttesentrene arbeider. Filmen er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om støttesentrene.

Underteksting på engelsk:
Underteksting på arabisk:

 

Underteksting på polsk:
Underteksting på nordsamisk:

 

Underteksting på somali:
Underteksting på thai:

 

Underteksting på urdu:

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.