Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen "Slik møtes du på et støttesenter for kriminalitetsutsatte"

 

Filmen "Slik møtes du på et støttesenter for kriminalitetsutsatte" gir et innblikk i hvordan du møtes på et støttesenter og i hvordan støttesentrene arbeider. Filmen er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om støttesentrene.

Filmen vil i løpet av kort tid også bli tekstet på engelsk, arabisk, polsk, nordsamisk, somali, thai og urdu