Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen "Slik møtes du på et støttesenter for kriminalitetsutsatte"

 

Filmen "Slik møtes du på et støttesenter for kriminalitetsutsatte" gir et innblikk i hvordan du møtes på et støttesenter og i hvordan støttesentrene arbeider. Filmen er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om støttesentrene.

Underteksting på engelsk:
Underteksting på arabisk:

 

Underteksting på polsk:
Underteksting på nordsamisk:

 

Underteksting på somali:
Underteksting på thai:

 

Underteksting på urdu: