Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen "Slik møtes du på et krisesenter"

 

Filmen "Slik møtes du på et krisesenter" gir et innblikk i hvordan du møtes på et krisesenter og i hvordan krisesentrene arbeider. Filmen er laget av Thor Lønning Aarrestad på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om krisesentrene.

Underteksting på engelsk:
Underteksting på arabisk:

 

Underteksting på polsk:
Underteksting på somali:

 

Underteksting på thai:
Underteksting på urdu: