Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen "Slik møtes du hos familievernkontoret"

 

Filmen "Slik møtes du hos familievernkontoret" gir et innblikk i hvordan familievernkontorene arbeider med familier og par hvor det er beymring for vold eller overgrep. Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Filmen er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om hvordan familievernet kan hjelpe deg som utsettes for vold eller overgrep..

Les mer om hvordan familievernet kan hjelpe deg som bruker vold eller begår overgrep..

Filmen "Slik møtes du hos familievernkontoret" https://dinutvei.no/video/familievernet

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.