Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Utsatt for drapsforsøk, voldtekt og vold. Hva gjør jeg hvis jeg skal og vil gjøre noe med det?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: 40
Kjønn: mann

Spørsmål

Jeg har vært utsatt for drapsforsøk, voldtekt, vold, med mer… Hva gjør jeg hvis jeg skal og vil gjøre noe med det?

Flesteparten er eldre tilfeller, ihvertfall de med seksuelt misbruk… Har blitt gruppevoldtatt noen ganger og. systematisk unnasluntring av penger, altså et meget dåeligere liv for meg, og det er fucked. Sånn vil jeg ikke ha det.

Har nylige trusler om vold fra nær nabo, vold med døden til følge for å ha sagt noe gæernt… og det føles dritt.. Har ikke fått noe spessielt hjelp av det såkalte poltitiet heller, men nå spør jeg. Hvorfor er ikke jeg ment til å ha det vell så bra.

Svar

Hei, og takk for at du kontakter oss.
Det du beskriver at du har blitt og blir utsatt for er noe du har all rett på å få slippe.

Ved alvorlige trusler og trusler om dødelig vold er politiet de rette å henvende seg til. Bare politiet kan etterforske mulige lovbrudd av typen du beskriver og gripe inn og eventuelt iverksette tiltak for å beskytte deg. Nederst i svaret finner du en artikkel med mer informasjon om beskyttelsestiltak for trussel- og voldsutsatte som politiet eller du selv kan iverksette.

Du kan også vurdere å ta opp uoverenstemmelser med naboen i konfliktrådet. Et møte i konfliktrådet fordrer at begge parter er villige til å stille opp og drøfte saken. Hvis du er usikker på om du ønsker et slikt møte, eller har spørsmål knyttet til dette, kan du kontakte ditt lokale konfliktråd og snakke med dem før du bestemmer seg. Alle ansatte og meklere der har taushetsplikt. Her kan du lese mer om konfliktrådet og hvordan du tar kontakt.

Du skriver du er utsatt for ulike lovbrudd, og at flesteparten av disse er eldre tilfeller. Dersom du lurer på om du kan anmelde disse forholdene, så kan du det. Det kan være at noen av sakene er foreldet. Om et forhold er foreldet eller ikke, avhenger blant annet av hva som skjedde, strafferammen for handlingen, hvor gammel du var da det skjedde og hvilke lover som gjaldt da handlingen ble begått.

Oftest kreves betydelig juridisk innsikt for å vurdere om et forhold er foreldet.   Ønsker du en vurdering av sakene dine, anbefaler vi deg å kontakte en bistandsadvokat som også vil kunne være med deg til politiet dersom du velger å anmelde.

Utsatte for noen vold- og seksuallovbrudd har rett til en gratis samtale med en bistandsadvokat før de bestemmer seg for om de vil anmelde. Kontakter du en advokat, kan du spørre om det du har vært utsatt for, gir rett til en slik samtale. Du kan eventuelt søke etter en bistandsadvokat i denne oversikten over bistandsadvokater fra domstolen.no, eller på Advokatenhjelperdeg.no. På sistnevnte side velger du «Finn Advokat», klikk deretter på «Flere valg» og til slutt «Advokatens rolle». Her velger du bistandsadvokat og du vil få en oversikt over bistandsadvokater i ditt fylke eller kommune.

 

Vi anbefaler også at du tar opp med fastlegen din hvordan du har det og hva du har vært og blir utsatt for. Fastlegen kan være en god samtalepart og eventuelt henvise deg videre til annen helsehjelp, dersom du skulle ha behov for det.

Ønsker du bare å snakke med noen som kan lytte til deg og som kan ha nyttige råd om hvordan du kan ivareta deg selv i et som skjer, er en mulighet også å kontakte Mannstelefonen. Når du ringer Mannstelefonen, møter du en telefonvakt du kan snakke med om det meste, også om vold eller overgrep du har vært utsatt for. Du kan ta kontakt anonymt hvis du ønsker det. Her kan du lese mer om tjenesten og hvordan du tar kontakt.

Beskyttelstiltak for trussel- og voldsutsatte som politiet eller du selv kan iverksette.

Ønsker deg alt godt!

Vennlig hilsen
dinutvei.no