Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Samboer er fått besøksforbud. Hvilke økonomiske og andre praktiske konsekvenser kan det innebære for meg?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: 28
Kjønn: dame

Spørsmål

Samboer er ilagt besøksforbud i eget hjem. Hvilke økonomiske og andre praktiske konsekvenser kan det innebære for meg?

Svar

Hei og takk for at du skriver til oss.

Det er vanskelig å svare på et generelt grunnlag hvilke økonomiske og praktiske konsekvenser et besøksforbud kan medbringe. Det kan varierere fra situasjon til situasjon, og også være avhengig av blant annet varigheten på forbudet.

En bistandsadvokat vil med mer informasjon om din situasjon, bedre kunne svare deg på hvilke konsekvenser besøksforbudet kan få for deg. Utsatte for vold og overgrep kan ha rett til en gratis samtale med en bistandsadvokat. Hvis du ikke er i kontakt med en advokat, kan du søke etter en i oversikten over faste bistandsadvokater fra domstolen.no eller på Advokatenhjelperdeg.no. Inne på sistnevnte side velger du «Finn Advokat», klikk deretter på «Flere valg» og til slutt «Advokatens rolle». Her velger du bistandsadvokat og du vil få en oversikt over bistandsadvokater i ditt fylke eller kommune. Spør om forholdene du tar opp gir deg rett til en gratis samtale. Her kan du eventuelt lese mer om rett til bistandsadvokat.

Du kan også kontakte Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et gratis rettshjelptiltak for kvinner. Her kan du lese mer om JURK og hvordan du tar kontakt

Vi ønsker deg alt godt,

Vennlig hilsen
dinutvei.no