Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Kan fastlegen hjelpe med voldserstatning?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: 41
Kjønn: dame

Spørsmål

Jeg lurer på om fastlegen kan hjelpe meg med voldserstatning

Svar

Hei, og takk for at du tar kontakt.

Fastlegen din kan ikke sende søknad om voldsofferstatning på dine vegne. Hvorvidt legen din kan hjelpe deg med å søke, er noe du må spørre han eller henne om.

I denne artikkelen kan du lese om voldsofferstatning og litt om hvordan du går fram for å søke. Du finner også informasjon om dette på hjemmeiden til Kontoret for voldsoffererstatning. De kan du eventuelt kontakte dersom du har lest informasjonen på siden deres uten å ha fått svar på eventuelle spørsmål du har.

Et annet sted du kan kontakte for informasjon og råd, også om det å søke erstatning, er et Støttesenter for kriminalitetsutsatte. De kan også gi veiledning til hvordan å kontakte Kontoret for voldsofferstatning. Her kan du lese mer om hvordan et støttesenter kan hjelpe, og hvor du finner ditt lokale senter.  

Vennlig hilsen
dinutvei.no