Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Finnes det et tilbud til de som har levd med vold tidligere?

Alder: 44
Kjønn: dame

Spørsmål

Jeg lurer på om det finnes et tilbud for de som har levd med vold tidligere, som har greid å komme seg ut av det? Jeg brukte 7 år på å rive meg løs fra det psykiske jerngrepet min eks mann hadde om meg. Fysisk, psykisk terror og misshandling gjorde meg til et emosjonellt vrak. Ufør med varig medisinsk invaliditets grad på intil 55% som følge av vold.

Det har tatt meg 15 år å greie å åpne meg opp følelsesmessig. Siste tiden hulkgriner jeg så jeg ikke får puste og det er akkuratt som om det ikke vil stoppe. Jeg prøvde å få hjelp på krisesentereret for 5 år siden, da hadde jeg nylig opplevd en alvorlig voldsepisode som nesten kostet meg livet. Det reaktiverte meg så mye at jeg mistet søvnen og greide ikke være alene.

Alternativ til vold aviste søknaden min om behandling fordi det var for lenge siden volden opphørte. Da jeg sto midt oppi alt og var åpen på hvordan vi hadde det fikk vi heller ingen hjelp. Nå sitter jeg med 3 voksne barn som er så preget av sin barndom at de ikke greier å leve som normalt. Hvor var hjelpen når volden pågikk og hvor var hjelpen når jeg ba om hjelp, eller når jeg greide å bryte ut, eller nå når jeg trenger det som mest.

Vi har ingen garanti for når eller hvordan voldens spor utarter seg …. jeg vet bare at jeg føler meg utrolig alene og hjelpesløs med mine tanker og følelser. Skulle ønske det fantes noen som faktisk kunne hjelpe🙏 jeg trenger å føle at noen tar meg på alvor at det jeg føler er ekte og reelt. For meg var det som å leve i en drøm, vinuer og dører knust med øks, trusler ,slag spark, kveling, få ting kastet på seg, mens man blir fortalt hvor verdiløs man er.  At ingen vil ha meg , jeg er jo bare en feit stygg hore …. kan jo bare ta mitt eget liv .

Disse ordene fikk jeg servert på sølvfat hver eneste dag. Så lite verdi hadde jeg for han. Å tro meg jeg har prøvd hele 6 ganger. Er ikke suisidal nå sånn at det er sagt, jeg trenger hjelp av noen som har kompetanse på voldsproblematikk og som kan være med å veilede/anbefale veien videre. Når ingen lytter eller hjelper føler jeg meg usynlig!

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det er vondt å høre hva du har vært utsatt for, og at du har opplevd ikke å få den hjelpen du har hatt behov for.

Det finnes ikke et eget tilbud til utsatte for vold ut over hjelpen krisesentrene tilbyr og den hjelpen fastlegen og spesialisthelsetjenesten kan gi. Mange kan oppleve det som krevende å åpne seg og bearbeide det de har opplevd. Å reagere slik du beskriver at du gjorde på krisesenteret for fem år siden, er ikke uvanlig. Det kan likevel være verdt å kontakte et krisesenter på nytt, forklare situasjonen for dem å spørre om de vet om tilbud eller behandlere i nærheten av deg med kjennskap til voldsproblematikk.
Her finner du oversikt over landets krisesentre.

Et annet sted du kan kontakte er Vold- og overgrepslinja på 116 006. Her er det ansatte med god kunnskap om vold og som kan gi råd og veiledning om veien videre.  

Vi vil også råde deg til å ta opp med fastlegen din hvordan du har det nå. Legen kan være en god samtalepart og også henvise deg til annen helsehjelp.

Får du behov for å snakke med noen før du er kommet i kontakt med et tilbud eller en behandler, kan du alltids ringe gratis til Mental Helses Hjelpetelefonen på 116 123.  

Vi ønsker deg alt godt, og håper du vil få den hjelpen du har behov for.

 
Vennlig hilsen
dinutvei.no