Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ble utsatt for sovevoldtekt da jeg var 18. Går det an å anmelde nå, eller er saken foreldet?

Alder: 33
Kjønn: dame

Spørsmål

Hei. Eg vart valdtatt (penetrering, sovevoldtekt) når eg var 18 år, og ynskjer no å melde dette til politiet. Går det an (straks) femten år etterpå, eller vil det vere forelda? Det ligg ulik informasjon om dette ulike stader.

Eg forstår at det mest truleg ikkje vil føre til noko, men eg tenker at det er rett i tilfelle han har gjort dette fleire gonger, og andre har meldt han, slik at det evt. kan styrke sakene deira.

Tusen takk for svar. Vennleg helsing 

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det kan være at saken din ikke er foreldet. Uansett vil vi anbefale deg å kontakte en bistandsadvokat så snart som mulig. En bistandsadvokat vil kunne gi deg en mer sikker vurdering av hvorvidt forholdet er foreldet, og kan også bestille time hos politiet slik at du får levert anmeldelse. Her kan du lese mer om rett til bistandsadvokat og hvor du søker etter en.

Dersom forholdet skulle vise seg å være foreldet, med det foreligger andre saker med samme gjerningsperson, kan politiet likevel være interessert i ditt vitneprov. 

Skulle du ønske å snakke med noen som har god kunnskap om seksuelle overgrep og voldtekt, og som kan ha gode råd å gi, kan du kontakte DIXI ressurssenter mot voldtekt

Ønsker deg alt godt!

Vennlig hilsen dinutvei.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.