Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Forbudet mot kjønnslemlestelse (omskjæring)

Illustrasjon, er du omskåret eller redd for å bli det?

Kjønnslemlestelse, som også kalles omskjæring, av jenter og kvinner er et overgrep som kan gi store skader i underlivet og livslange helseplager og smerter. Derfor er det forbudt.

Det er ingen grunn til å forandre på kjønnsorganene til friske jenter. I Norge og en rekke andre land er det forbudt å kjønnslemleste eller omskjære kvinner.

Det er ingen grunn til å forandre på kjønnsorganene til friske jenter

Selv om det er forbudt å omskjære, er det ikke forbudt å være omskåret, på samme måte som det er forbudt å voldta, men det er ikke forbudt å være voldtatt.

Er du kjønnslemlestet (omskåret), kan du få hjelp

Forbudet mot kjønnslemlestelse

I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt, også “sunna”-omskjæring. Det er like ulovlig å fjerne litt som å fjerne mye.

Se straffelovens § 284 og § 285 om forbud mot kjønnslemlestelse

Hvis du blir kjønnslemlestet mens du bor i Norge, og foreldrene dine kunne ha avverget det, har foreldrene dine gjort noe ulovlig.

Er du redd for å bli kjønnslemlestet (omskåret)?

Forbudet innebærer at foreldrene dine, eller andre, ikke har lov til å ta deg med til noen for å få utført kjønnslemlestelse, verken i Norge eller i utlandet. Forbudet gjelder uansett om du selv ønsker å bli omskåret.

Både den som utfører kjønnslemlestelsen og de som medvirker, kan straffes med fengsel inntil 15 år. Utenlandske statsborgere som blir dømt for dette, kan også bli utvist fra Norge.

Det er også forbudt å fornye eller gjenskape en tidligere kjønnslemlestelse (såkalt rekonstruksjon).

Les mer om forbudet mot kjønnslemlestelse i NKVTS’ veiviser om kjønnslemlestelse

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder

NKVTS’ veiviser om kjønnslemlestelse
Lovdata – straffeloven