Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du på et støttesenter for kriminalitetsutsatte

Har du vært utsatt for vold eller overgrep og har anmeldt eller vurderer det? Se film om hvordan støttesentrene for kriminalitetsutsatte arbeider.

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Les mer om støttesentrene for kriminalitetsutsatte.