Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du på et senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)

Utsatt for voldtekt, incest eller seksuelt overgrep? Se film om hvordan du møtes på et senter mot incest og seksuelle overgrep og i hvordan sentrene arbeider. 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Den er laget av Thor Lønning Aarrestad på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.