Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du på et Nok.- senter* eller et senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)

Utsatt for voldtekt, incest eller seksuelt overgrep? Se film om hvordan du møtes på et Nok.-senter eller et senter mot incest og seksuelle overgrep og hvordan sentrene arbeider. 

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Thor Lønning Aarrestad på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Les mer om Nok.-sentrene og sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

* Flere av de tidligere sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) og Fellesskapet mot seksuelle overgrep (FMSO) bytter navn til Nok. i november 2020.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.