Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos politiet

Utsatt for vold eller overgrep og lurer på om politiet kan hjelpe? Se film om hvordan du møtes hos politiet og hvordan politiet arbeider med vold og overgrep. 

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Les mer om hva politiet kan gjøre.