Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du på et overgrepsmottak

Utsatt for vold eller overgrep? Se film om hvordan du møtes på et overgrepsmottak og hvilken form for hjelp overgrepsmottaket kan tilby!

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Les mer om hva et overgrepsmottak er.