Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du på et krisesenter

Utsatt for vold eller overgrep og trenger råd og hjelp eller beskyttelse? Se film om hvordan du møtes på et krisesenter og hvordan krisesentrene arbeider. 

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Thor Lønning Aarrestad på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om krisesentrene.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk: