Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos familievernkontoret

Filmen «Slik møtes du hos familievernkontoret» gir et innblikk i hvordan familievernkontorene arbeider med familier og par hvor det er beymring for vold eller overgrep.

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Les mer om hvordan familievernet kan hjelpe deg som bruker vold eller begår overgrep.

Les mer om hvordan familievernet kan hjelpe deg som utsettes for vold eller overgrep.