Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hvordan arbeider barneverntjenesten?

Filmen «Hvordan arbeider barneverntjenesten» gir et innblikk i hvordan barneverntjenesten arbeider med familier hvor det er beymring for vold eller overgrep.

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Les mer om barnevernet.