Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

پناهگاه بحران چیست؟

Søk hjelp på krisesenter hvis du opplever vold og overgrep i hjemmet.

پناهگاه‌های بحران برای کسانی هستند که از سوی همسر، اعضاء خانواده یا سایر نزدیکان در معرض خشونت یا اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. برای دریافت کمک پناهگاه بحران لازم نیست در حال تجربه یک بحران شدید باشید. این پناهگاه‌ها از زنان، مردان و کودکان حفاظت و امنیتشان را تأمین می‌کنند و به آن‌ها راهنمایی و مشاوره ارائه می‌دهد.

پناهگاه‌های بحران برای زندگی به مدت محدود، مکانی امن را فراهم می‌کنند، اما به افرادی که نیازی به زندگی در آنها ندارند نیز خدماتی را ارائه می‌دهند. زندگی در پناهگاه بحران و دریافت خدمات رایگان است. شما می‌توانید بدون قرار یا مراجعه قبلی به مرکز مراجعه کنید.

تمام پناهگاهها دستورالعملهای ویروس کرونا را دنبال میکنند و استفاده از آنها کاملاً ایمن است.

این خدمات شامل موارد زیر است:

  • مشاوره
  • کمک در رابطه با خدمات مختلف بهداشتی و حمایتی
  • اطلاعات مربوط به حقوق و منابع موجود
  • مشاوره و راهنمایی (از جمله مشاوره حقوقی)
  • گروه‌ها و فعالیت‌های مشاوره‌ای
  • پیگیری

همچنین برای دریافت مشاوره می‌توانید با پناهگاه بحران تماس بگیرید. شما می‌توانید ناشناس بمانید، یعنی وقتی با یک مرکز تماس می‌گیرید لازم نیست نام خود را بیاورید. بستگان افرادی که مورد خشونت بوده‌اند، مسئولان بهداشت عمومی و خدمات حمایتی، مدارس و سایر موسسات نیز می‌توانند با یک پناهگاه بحران تماس بگیرند تا اطلاعات مربوط به کمک موجود را دریافت کنند یا سایر سوالات را بپرسند.

پناهگاه‌های بحران برای افرادی که نیازی به اقامت در آنجا ندارند نیز خدمات ارائه می‌دهند

این فیلم را تماشا کنید که درباره بازدید از یک پناهگاه بحران است:

 

کارکنان در پناهگاه‌های بحران آموزش و یا تجربه مربوط به کار با خشونت و سوءاستفاده را دارند. کارکنان وظیفه دارند محرمانه بودن موارد را حفظ کنند، بدین معنا که آنها فقط می‌توانند با رضایت شما یا در صورتی که خطری برای زندگی یا عضوی از بدن شما وجود داشته باشد، اطلاعات شخصی شما را به طرف‌های سوم بدهند. سایر کاربران پناهگاه اجازه ندارند در مورد پرونده شما با دیگران بحث کنند. پناهگاه‌های بحران می‌توانند در صورت لزوم، مترجم ارائه کنند.

طبق قانون، هر مقام محلی ملزم به ارائه خدمات پناهگاه بحران است. گاهی اوقات، چندین مقام محلی برای ارائه خدمات پناهگاه بحران به هم می‌پیوندند. اکثر پناهگاه‌های بحران برای برآورده کردن نیازهای کاربران کم‌تحرک سازگار شده‌اند و در صورت نبود چنین امکاناتی، مقامات محلی باید راه‌حل‌های جایگزین ارائه دهند.

دبیرخانه پناهگاه بحران

دبیرخانه پناهگاه بحران یک سازمان عضو پناهگاه‌های بحران است و همچنین مسئولیت اداره ROSA را دارد، که با قربانیان قاچاق انسان همکاری می کند که برای اهداف تن‌فروشی استفاده می‌شوند . اطلاعات بیشتر درباره کارهای دبیرخانه پناهگاه بحران را می‌توانید در وبگاه آن بخوانید.

فهرستی از تمام پناهگاه‌های بحران در نروژ (گزینه “krisesenter” را در بخش “Type tilbud” علامت بزنید)

وبگاه دبیرخانه پناهگاه بحران