Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

مرکز حمایت از قربانیان جرم کجاست؟

Brosjyre med tekst og illustrasjoner

آیا مورد خشونت، آزار جنسی، تعرض یا سایر جرایم جنایی قرار گرفته‌اید که آن را گزارش کرده‌اید، یا قصد انجام این کار را دارید؟

در طول سال 2017، مراکز حمایت از قربانیان جرم (Støttesenter for kriminalitetsutsatte) در تمام پایگاه‌های پلیس برای تقویت خدمات به قربانیان جرم ایجاد شد. هدف این مراکز حمایت این است که اگر قربانی جرم شده‌اید، نیازهای شما را برآورده کنند و در طول مدت زمان دادرسی کیفری از شما حمایت کنند.

“هدف مرکز حمایت، مراقبت از کسانی است که قربانی اقدامات جنایی شده‌اند”

این مراكز حمايت از طريق دادرسی‌های كيفری، از گزارش اوليه جرم تا تصميم نهايی دادخواهی يا پايان دادرسی، همراه شما خواهند بود. هر کسی می‌تواند با این مراکز حمایت تماس بگیرد، اما گروه هدف اصلی کسانی هستند که جرم را به پلیس گزارش می‌دهند.

در اینجا می‌توانید ویدیویی راجع به آنچه هنگام حضور در یک مرکز حمایت از قربانیان جرم رخ می‌دهد، تماشا کنید:

این مراکز حمایت، از قربانیان جرم و بستگان نزدیک آنها در مورد موراد زیر حمایت می‌کند:

  • حمایت و کمک روان‌شناختی، از جمله کار کردن و کنار آمدن با آنچه اتفاق افتاده است، انواع مختلف واکنش‌های روان‌شناختی و کنار آمدن با زندگی روزمره و چالش‌های آینده
  • کمک در تمام مراحل دادگاه کیفری
  • اطلاعات – در درجه اول در مورد دادرسی کیفری و کمک و خدمات حمایتی که در دسترس است
  • راهنمایی و علامت‌گذاری برای کمک و خدمات حمایتی، از جمله سازمان جبران آسیب‌های ناشی از وقوع جرم (Kontoret for voldsoffererstatning)
  • حمایت از دادخواست – وقتی پرونده‌ای به دادگاه می‌رود

 

بیشتر افرادی که در این مراکز حمایت کار می‌کنند دارای پیشینه کار اجتماعی یا بهداشت حرفه‌ای هستند و در رشته‌های مربوطه از مهارت بالایی برخوردار هستند. کارکنان وظیفه دارند محرمانگی پرونده‌ها را حفظ کنند و بنابراین از اشتراک‌گذاری هرگونه اطلاعات در مورد شما با دیگران بدون رضایت قبلی شما جلوگیری می‌شود (مگر اینکه شرایط اضطراری و تهدیدکننده زندگی وجود داشته باشد). در صورت لزوم این مرکز می‌تواند یک مترجم در اختیار شما بگذارد.

این مراکز حمایت، ابتکاری مشترک بین پایگاه‌های پلیس و شهرداری‌های منتخب مردم هستند. این مراکز پایگاه اصلی خود را در اختیار خدمات پلیس قرار می‌دهند تا به طور مطلوب برای افراد قربانی جرم قابل دسترس باشد: هر مرکز، پایگاه پلیس مربوطه را تحت پوشش قرار می‌دهد. هدف این مراکز حمایت، همکاری نزدیک با کمک محلی و خدمات حمایتی است، جایی که آنها پایگاه اصلی حرفه‌ای خود را دارند.

اطلاعات تماس

شما می‌توانید در dinutvei.no، نگاهی اجمالی بر خدمات این مراکز حمایت از قربانیان جرم داشته باشید (در «نوع خدمات» بزنید «støttesenter»)

اطلاعات در مورد مراکز حمایت از قربانیان جرم در صفحات وب پلیس

شماره تلفن مرکزی ملی برای مراکز حمایت 008 40 800 است