Hjelpetilbud ved vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt

JussBuss

Skippergt. 23, 0154 Oslo

Tlf: 22 84 29 00

Nettsted

JussBuss jobber ikke direkte med voldssaker, men med saksområder som likevel kan være relevante for voldsutsatte, som f.eks. sosialrett, gjeldsrett og trygderett.


  • Gratis

  • Taushetsplikt

  • Ingen henvisning

  • Rådgivning
Klikk her for å åpne kart i Google Maps
Vær oppmerksom på at Google i noen tilfeller vil kunne spore din IP adresse
1 11 12 13