Hjelpetilbud ved vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt

Barnevernvakten

Alle kommuner i Norge har en barneverntjeneste. Mange har også en barnevernvakt. Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger.

Nettsted

Kort omtale av barnevernet på dinutvei.no


  • Gratis

  • Taushetsplikt

  • Ingen henvisning

  • Beskyttelse

  • Rådgivning

  • Ingen ventetid
1 11 12 13