Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Artikler om å være utsatt for vold

Ulike former for vold, vold i nære relasjoner

Ulike former for vold

Det finnes mange former for vold. Her finner du definisjoner på ulike typer vold. Forhåpentligvis hjelper listen deg å gjenkjenne...
Definisjonen av vold

Hva er vold? Definisjoner

Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Det finnes flere...
1 3 4 5