Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen "Slik møtes du hos Sinnemestring etter Brøsetmodellen"

 

Filmen "Slik møtes du hos sinnemestring etter Brøsetmodellen" gir et innblikk i hvordan man arbeider med voldsproblematikk etter sinnemestring, Brøsetmodellen. Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, rumensk, somali, thai og urdu. Filmen er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om sinnemestring etter Brøsetmodellen.

Filmen "Slik møtes du hos Sinnemestring etter Brøsetmodellen" https://dinutvei.no/video/filmen-slik-motes-du-sinnemestring-brosetmodellen

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.