Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er tvangsekteskap?

Hva er tvangsekteskap?

Tvangsekteskap er en form for vold i nære relasjoner. De helsemessige konsekvensene ligner på konsekvensene av annen type vold begått av noen som står nær den som utsettes for vold. Både gutter og jenter blir utsatt for tvangsekteskap. Utøverne er ofte flere i den utsattes storfamilie.

Hva er tvangsekteskap?

Tvangsekteskap kan defineres som et ekteskap der minst én av ektefellene:

  • ikke har reell mulighet til å forbli ugift uten å bli utsatt for represalier
  • ikke har en reell mulighet til å velge en annen partner uten å bli utsatt for represalier
  • har samtykket til ekteskap etter sterkt press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold

Hvorfor blir noen tvangsgiftet?

Når noen blir giftet bort mot sin vilje er det ofte relatert til et større problemfelt av autoritær oppdragelse, streng kontroll og vold. Tvangsekteskap blir gjerne betegnet som en form for æresrelatert vold. Det henger sammen med at motivasjonen bak ekteskapet ofte handler om å bevare familiens ære, og særlig døtrenes seksuelle ærbarhet.

Tvangsekteskap kan også være økonomisk motivert. Det kan dreie seg om å få tilgang til eiendommer, penger eller andre goder.

Tvangsekteskap handler ofte om å bevare familiens ære, og særlig døtrenes seksuelle ærbarhet

Tvangsekteskap kan også være en migrasjonsstrategi for å få slektninger til Norge gjennom familieinnvandring.

Ingen religioner tillater tvang ved inngåelse av ekteskap.

Hvem utsettes for tvangsekteskap?

Både gutter og jenter blir utsatt for tvangsekteskap, men jenter er særlig utsatt. Det henger sammen med at jenters oppførsel blir knyttet til seksuell ærbarhet og dermed til hele familiens anseelse i kulturer hvor kollektiv ære er en sentral verdi.

Hvem er voldsutøvere?

De som står bak tvangen er ofte flere i den utsattes familie og storfamilie. Det kan for eksempel være den utsattes mor, far, bror, søster, onkel eller besteforeldre.