Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ Nok. หรือศูนย์ SMISO คืออะไร

På Nok.-sentrene og sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) kan du som har vært utsatt for seksuelle overgrep, få støtte til å bearbeide opplevelsene dine

ที่ศูนย์ Nok และศูนย์สําหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องและการทารุณกรรมทางเพศ (SMISO) ผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศสามารถรับการสนับสนุนในการทํางานผ่านประสบการณ์ของพวกเขาได้ ศูนย์ต่างๆ เป็นบริการช่วยเหลือตนเองเป็นหลักสำหรับผู้ใหญ่ที่ถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว การทารุณกรรมทางเพศ หรือถูกข่มขืน รวมไปถึงญาติของพวกเขา

ศูนย์ต่างๆ จะให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมีหน้าที่เสริมการทำงานของระบบความช่วยเหลือโดยหน่วยงานของรัฐ และไม่จำเป็นต้องส่งตัวคุณเพื่อที่จะติดต่อ

ศูนย์ทั้งหมดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับไวรัสโคโรนาและมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ในการใช้งาน

บริการดังกล่าวประกอบด้วย:

  • การให้คําแนะนําทางโทรศัพท์
  • การให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัว
  • การเข้าร่วมในกลุ่มช่วยตนเอง
  • กลุ่มในประเภทอื่นๆ
  • หลักสูตร

บริการของแต่ละศูนย์อาจแตกต่างกัน ทางศูนย์มีการให้บริการประเภทต่างๆ และบางครั้งอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าไปที่ศูนย์เพื่อประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ใช้รายอื่น นอกจากนี้ยังมีทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการในการริเริ่มและจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ศูนย์เปิดกว้างให้กับสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิดของคุณ และบางศูนย์ยังให้บริการสำหรับเด็กอีกด้วย นอกจากนี้ ทางศูนย์ยังดำเนินงานเชิงป้องกัน เช่น งานบริการด้านการศึกษาและข้อมูลต่างๆ

ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชมศูนย์ SMISO:

 

ที่ศูนย์คุณจะได้พบปะกับผู้ที่ผ่านประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำงานที่ศูนย์ผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ผ่านประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยตนเอง

คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อเมื่อติดต่อกับศูนย์ พนักงานมีหน้าที่รักษาความลับและยังป้องกันไม่ให้แบ่งปันข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณกับผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายในทันที ผู้ใช้บริการของศูนย์คนอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณกับผู้อื่น ทางศูนย์อาจจัดให้มีล่ามในกรณีที่จำเป็น

ปัจจุบันทุกเขตของนอร์เวย์มีศูนย์ Nok หรือศูนย์ SMISO อย่างน้อยหนึ่งแห่ง ศูนย์ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น

สายด่วนสําหรับเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ – 800 57 000

สายด่วนสําหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมทางเพศ เป็นบริการโทรศัพท์สําหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นบริการฟรีและเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ญาติและผู้เชี่ยวชาญในบริการด้านสุขภาพและการสนับสนุนยังสามารถติดต่อสายด่วนเพื่อขอคําปรึกษาและการแนะนำแนวทาง พนักงานสายด่วนทํางานที่ ศูนย์ปัญหาการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องใน Vestfold

 

ภาพรวมของศูนย์ต่างๆ

ค้นหาศูนย์ของคุณได้ที่ dinutvei.no

อ่านเกี่ยวกับ สายด่วนสําหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมทางเพศ – 800 57 000 บนเว็บไซต์ของศูนย์

 

ศูนย์เก่าหลายแห่งต่อต้านการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องและการล่วงละเมิดทางเพศ (SMISO) และชุมชนต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ (FMSO) เปลี่ยนชื่อเป็น Nok ในเดือนพฤศจิกายน 2020