Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่รอดจากการถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศคืออะไร (SMISO)

ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่รอดจากการถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนในครอบครัวและถูกล่วงละเมิดทางเพศ บุคคลที่ถูกข่มเหงได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้ก้าวผ่านประสบการณ์เหล่านั้น ศูนย์นี้เป็นบริการช่วยเหลือตนเองเป็นหลักสำหรับผู้ใหญ่ที่ถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ล่วงละเมิดทางเพศ หรือถูกข่มขืน และญาติของพวกเขา

ศูนย์ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมีหน้าที่เสริมการทำงานของระบบสนับสนุนของภาครัฐ และไม่จำเป็นต้องส่งตัวคุณเพื่อที่จะติดต่อ

บริการนี้รวมถึง:

  • การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
  • การให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัว
  • การเข้าร่วมในกลุ่มช่วยตนเอง
  • กลุ่มการเรียนรู้ทักษะอื่นๆ
  • หลักสูตร

บริการของแต่ละศูนย์อาจแตกต่างกัน ศูนย์มีการปรับเปลี่ยนในหลายระดับเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมในศูนย์เพื่อการปฏิสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับผู้ใช้บริการรายอื่น นอกจากนี้ยังมีทางเลือกสำหรับผู้ใช้บริการในการริเริ่มและจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ศูนย์เปิดกว้างให้กับสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิดของคุณ และบางศูนย์ยังให้บริการสำหรับเด็กอีกด้วย นอกจากนี้ ศูนย์ยังดำเนินงานป้องกัน เช่น งานด้านการศึกษาและข้อมูลอื่นๆ

สิ่งที่คุณจะได้พบเจอที่ศูนย์ฯ การต่อต้านการร่วมประเวณีกับเครือญาติที่ใกล้ชิดและการล่วงละเมิดทางเพศ

 

ที่ศูนย์คุณจะได้พบปะกับผู้ที่ผ่านประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำงานที่ศูนย์ผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ผ่านประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยตนเอง

คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อเมื่อติดต่อกับศูนย์ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณในเรื่องนี้ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ ผู้ใช้บริการของศูนย์คนอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณกับผู้อื่น ศูนย์อาจมีล่ามให้หากจำเป็น

ทุกวันนี้ ทุกประเทศมีศูนย์อย่างน้อยหนึ่งแห่งสำหรับผู้ที่รอดจากการถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนในครอบครัวหรือการล่วงละเมิดทางเพศ ศูนย์ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังมีสายด่วนให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนในครอบครัวของเมือง Vestfold


รายชื่อศูนย์ (ชาวนอรเวย์เท่านั้น)

นอกจากนี้ยังดูได้จาก หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในประเทศ- สายด่วนให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อของการถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนในครอบครัวและการล่วงละเมิดทางเพศ โทรโดยไม่เสียค่าบริการได้ที่หมายเลข: 800 57 000 (ชาวนอรเวย์เท่านั้น)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.