Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ตำรวจสามารถทำอะไรได้บ้าง

คุณเคยถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกทำร้ายร่างกาย ไม่ว่าจะเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆ นี้หรือผ่านมาสักพักแล้วหรือไม่ ตำรวจสามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ร้องเรียนอย่างเป็นทางการ และประเมินความจำเป็นในการป้องกัน

ความรุนแรงทั้งในความสัมพันธ์ใกล้ชิดและการล่วงละเมิดทางเพศเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษซึ่งตำรวจมีหน้าที่ในการตรวจสอบ การรายงานการกระทำความผิดอาจเป็นก้าวสำคัญสู่การหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่รุนแรง

จะเป็นอย่างนี้เมื่อคุณได้มาพบปะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ:

 

ตำรวจต้องตระหนักว่าต้องยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องและสืบสวนการกระทำผิดที่ต้องได้รับโทษ ซึ่งอาจผ่านทางคุณ เหยื่อ ผู้รายงานการกระทำผิด หรือบุคคลอื่นที่แจ้งตำรวจในนามของคุณ หากการกระทำผิดที่ต้องได้รับโทษเกิดขึ้นนานมาแล้ว และผู้ปกครองหรือผู้กระทำความผิดจะเสียชีวิตแล้วก็ตาม คุณก็สามารถรายงานความผิดได้

> รายการตรวจสอบเมื่อรายงาน

เมื่อตำรวจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่ร้ายแรง บางครั้งพวกเขาจะสามารถเริ่มการสืบสวนและดำเนินการคดีอาญาแม้ไม่ได้รับการร้องเรียนอย่างเป็นทางการจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขืน ซึ่งเรียกว่า “การดำเนินคดีอาญาโดยรัฐ”

คุณไม่จำเป็นต้องตัดสินใจที่จะแจ้งความก่อนที่จะติดต่อกับตำรวจ

ตำรวจยังสามารถเป็นหุ้นส่วนการทำงานที่ดีและให้คำปรึกษาและคำแนะนำ คุณไม่จำเป็นต้องตัดสินใจที่จะแจ้งความก่อนที่จะติดต่อกับตำรวจ หรือไม่ต้องระบุชื่อหรือชื่อของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตำรวจอาจมีล่ามให้หากจำเป็น

หากคุณรู้สึกว่าถูกข่มขู่ ตำรวจจะพิจารณาแนวทางแก้ไขกับคุณ และใช้มาตรการป้องกันเมื่อจำเป็น

> มาตรการป้องกันสำหรับผู้ที่ถูกใช้ความรุนแรงและได้รับภัยคุกคาม


ถ้าคุณตกอยู่ในอันตรายอย่างรุนแรง ให้โทรหาตำรวจที่หมายเลข 112

ติดต่อตำรวจท้องถิ่นที่หมายเลข: 02800

เว็บไซต์ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.