Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Jeg har blitt utsatt for vold fra ektefelle i 12 år og frykter konsekvensene for barna ved å anmelde.

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Besvart: 20.09.2018

Alder: 31
Kjønn: kvinne/jente

Spørsmål

Hei,

Jeg har blitt utsatt for psykisk, fysisk og materiell vold av min ektefelle i 12år. Vi har 3 barn. Jeg er redd for hvilke konsekvenser det kan ha for mine barn hvis jeg anmelder. En advokat anbefalte ikke å anmelde da det vil gå utover barna, en annen mener det er god grunn til å anmelde. Jeg vet ikke om jeg skal anmelde eller ikke? Takk på forhånd!

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

12 år med vold er alvorlig, og det må være vanskelig å få så sprikende anbefalinger.

Når det gjelder barna, er et viktig moment hvorvidt dere alle fortsatt bor sammen og barna således lever med volden. Det vet vi at barn tar skade av. Det viktigste er i så fall at volden opphører. Det kan bety at dere må flytte fra hverandre, men det kan også finnes andre løsninger, og det betinger ikke nødvendigvis at du anmelder – det kan du eventuelt ta stilling til seinere. Lever du og barna med pågående vold kan likevel det å anmelde bidra til at volden opphører, og at både du, barna og eventuelt ektefellen din får hjelp.

Dersom du og ektefellen har flyttet fra hverandre og har en eller annen form for delt samvær, vil det være viktig at du er trygg på at barna ikke utsettes for vold i forbindelse med samvær. Hvis du er trygg på at barna ikke utsettes for vold, vil det å anmelde erfaringsmessig kunne påvirke samarbeidet om barna. Dette må imidlertid veies opp mot hva det vil bety for deg å anmelde.

Vi anbefaler deg å drøfte situasjonen med noen som har kunnskap om det å bli utsatt for vold, og som sammen med deg kan reflektere over muligheter og konsekvenser av ulike valg. Ansatte på et krisesenter har lang erfaring i å snakke med mennesker i lignende situasjon som din, og du trenger ikke å være i akutt fare eller å bo ved et senter for å få hjelp. Her finner du mer informasjon om krisesentrene og oversikt over landets krisesentre.

En annen mulighet er å kontakte politiet på 02800, be om å få snakke med noen som arbeider med vold i familier og spørre om hva en anmeldelse vil kunne innebære både for din egen og barnas del. Du kan – hvis det er enklere for deg – i så fall kontakte politiet anonymt, dvs. du trenger ikke oppgi verken eget navn eller navnet på ektefellen din.

Vennlig hilsen
dinutvei.no