Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Utsatt for stalking over ni år.

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: Ønsker ikke oppgi
Kjønn: dame

Spørsmål

Jeg har/er utsatt for grov gjengstalking, som har pågått i 9 år. Vet dere noe mer om dette temaet? Jeg er i kontakt med politiet og de observerer gjerningsmannen, men han samarbeider med andre, utenfor Norge.

Pga drapstrusler fra dem har vi forelöpig latt väre å anmelde, jeg trodde de har sluttet, men det har de ikke. Livet mitt er ödelagt, jeg har vurdert å gå ut med min historie, for min del men også for tusenvis av jenter som opplever det samme.

Men jeg er sjenert og veldig syk nå. Har mer enn nok bevis mot denne mannen, og fullt navn etc. han stjal også penger i tillegg til overgrep. Håper dere kan engasjere eller svare på dette da jeg ikke önsker noen å oppleve liknende.
mvh

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det er vondt å høre at du er utsatt for stalking over så lang tid, og at du er syk. Til det siste først, så håper vi du har snakket med fastlegen din om hvordan du har det nå, og at du får hjelp med tanke på helsa di. Hvis ikke, vil vi anbefale deg å gjøre det.

Dinutvei.no har fått flere henvendelser om stalking eller forfølgelse, som kan skje på ulike måter. Det kan være at noen fysisk følger etter en, stadig dukker opp på jobb eller skole, i nabolaget og ringer på døra. Det kan også være mengder med meldinger, forskjellige forsøk på kontakt og bilde- og ryktespredning. Noen opplever at stalkingen skjer over landegrenser også, noe som kan komplisere saken ytterligere. Uavhengig av «type» stalking, oppleves det gjerne som skremmende og begrensende for den som utsettes for det.

Flere av de som har henvendt seg om stalking, har lurt på hva de kan gjøre. Kanskje du er kjent med dette, men generelle råd vi gjerne gir er å

  • gi tydelig beskjed om at du ikke ønsker kontakt
  • blokker personen(e) fra å kontakte deg på telefon, e-post og sosiale medier
  • ikke svar på eventuelle kontaktforsøk
  • dokumenter alle hendelser og forsøk på kontakt, så som telefonsamtaler, alle meldinger og e-poster. Det kan være nyttig å vise til politiet ved en eventuell anmeldelse
  • ved fare for liv og helse, ring politiet nødnummer 112.

Her kan du lese mer om ulike tiltak en kan gjøre for å beskytte seg mot trusler og vold.

Å stalke, eller forfølge noen, er både alvorlig og ulovlig. I 2016 fikk personforfølgelse en egen tilleggsparagraf i straffeloven. Her står det:

Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år.
Straffeloven § 266 a.

Du skiver du er i kontakt med politiet, og det er bra. Hvis du tenker at du kan ha behov for beskyttelse og ikke har snakket med politiet om det ennå, kan du ta opp det med dem. Selv om du ikke har anmeldt forholdet, kan politiet vurdere og eventuelt iverksette tiltak for å beskytte deg.

Skulle du ønske å snakke med noen som har god erfaring i å møte mennesker som er utsatt for trusler og ulike former for vold, kan du kontakte et krisesenter. De kan være gode å snakke med og ha nyttige råd å gi. Her finner du en oversikt over landets krisesentre. (Huk av for krisesenter under «Type tilbud»).

Vi håper ellers du har god støtte i venner og familie, slik at du ikke står i dette alene, og at situasjonen vil løse seg snart.

Ønsker deg alt godt!

Vennlig hilsen
dinutvei.no