Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Trusler og trakassering av ekskjæreste på arbeidsplassen

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Besvart: 09.02.2018

Alder: ikke besvart
Kjønn: kvinne/jente

Spørsmål

Hei.

Jeg skriver på vegne av en venn og kollega som seksuelt trakasseres og trues av sin ekskjæreste. Dette har holdt på siden det ble slutt mellom dem i sommer, men forholdet de hadde har alltid jeg oppfattet som helt feil og utnyttende/missbruk. De jobber på samme sted, så hun slipper ikke unna han heller.

Arbeidsstedet har nå tatt tak i situasjonen, MEN de er usikre på akkurat hvordan fremgangsmåten bør være.

På slutten av fjoråret hadde leder en samtale med han ang oppførselen hans. Denne samtalen gjorde at det bedret seg litt i en kort periode, siden har oppførselen eskalert.

I helgen brøt helvete løs foran andre ansatte OG gjester. Det var klåing, forsøk på å kysse/klemme/kose/holde i hånden, hun sa nei, nei, nei, men han bare ignorerte det. Til slutt klikket det for han og han ropte og skjelte henne ut foran alle som var tilstede. Han var sjalu da han tilfeldigvis så henne på tbanen med noen venner og et par av disse var gutter. Etter timesvis av meldinger og trusler krevde han at hun måtte ha sex med han hvis hun skulle få komme og jobbe dagen etter!!!! Dette gjorde hun heldigvis ikke.

Jeg ble også out of the blue kontaktet et par ganger av han MIDT PÅ NATTA for han ville baksnakke henne. Han fikk høre det skikkelig fra meg neste dag at det bare ikke er akseptabelt og at han ikke skal kontakte meg på den måten og på slike tider noen sinne.

Da jeg snakket med ledelsen i går tok de affære med en gang, men det de var litt usikre på var hvordan de nå går frem. Får han en muntlig advarsel? Skal den være skriftlig? Skal det meldes til daglig leder (også deleier i firmaet), ikke bare til avdelingsleder? Skal det anmeldes på noen måte? Hvordan er beste måten for de å ta tak i situasjonen?

Jeg vet at hun jeg snakket med er på saken, men vil gjerne forsikre meg at alt som bør/skal gjøres faktisk gjøres. Hun var også helt klar på at dette skal aldri skje igjen og om det gjør det skal han rett ut. Veldig glad for at de tar det så alvorlig!

Han har nå blitt kontaktet av lederen som snakket med han i fjor og i personlig møte med avdelingsleder i dag. Hjulene er i gang!

Dette er jo i forbindelse med jobb, men hva kan JEG gjøre for å hjelpe henne? Hvis hun ikke vil gå til politiet, er det noen andre hun kan henvende seg til som kan hjelpe henne? Hun er bekymret for at om hun anmelder kommer denne anmeldelsen til å forfølge henne videre, kan dere komme med litt info der så jeg kan overbevise henne om at en slik anmeldelse ikke kommer til å gå ut over henne i fremtiden? Jeg trenger å vite hva som kan gjøres for at situasjonen privat også forbedres…

Han har venner i et gjengmiljø, han drikker hver dag og tar mye kokain. I dag fikk hun beskjed om at .»..og en i gjengen… ellers vil det få konsekvenser for deg». Han har allerede sendt venner i gjengen etter en romkamerat som ikke betalte husleia, så det er ikke tomme trusler!

Venninne

Svar

Hei og takk for at du skriver til oss.

Det er flott at venninna di har støttespillere som bryr seg – slik du gjør. Det at du er der for henne når hun utsettes for trakassering og trusler, er kanskje noe av det viktigste du kan gjøre for henne nå.

Ut fra det du forteller om ledelsen på arbeidsplassen, at «hjulene er i gang», virker det som du/dere inntil videre kan avvente utviklingen og se an hvordan arbeidsgiver håndterer saken. Dersom venninna di, og/eller du, er kritiske til eller stiller spørsmål ved hvordan arbeidsgiver håndterer situasjonen kan du/dere eventuelt ringe til Arbeidslivstelefonen på 225 66 700 og drøfte saken.

Når det gjelder spørsmålet om anmeldelse, er dette noe venninna di (eventuelt sammen med deg) kan drøfte med politiet eller med en bistandsadvokat.

Hun/dere kan gå til den lokale politistasjonen eller ringe politiet på 02800. Be om å få snakke med noen som jobber med vold i nære relasjoner og om hjelp til å vurdere situasjonen. Hun/dere kan eventuelt kontakte politiet anonymt, uten å oppgi hvem hun/dere er eller hvem henvendelsen gjelder.

Avhengig av omfanget og alvorligheten av truslene og trakasseringen, kan venninna di ha krav på en gratis samtale med bistandsadvokat før hun bestemmer seg for om hun vil anmelde. En bistandsadvokat vil kunne gjøre en helhetlig vurdering av saken, gi råd og eventuelt veilede venninna di i kontakt med politiet samt bistå henne hvis hun skal avgi vitneforklaring. Du/dere kan lese mer om rett til bistandsadvokat og hvor du/dere kan finne bistandsadvokat her: https://dinutvei.no/lover-beskyttelse/rett-til-bistandsadvokat/.

Avhengig av hvordan situasjonen påvirker hverdagen til venninna di på det følelsesmessige planet, kan det være hun har nytte av å snakke med en profesjonell. Helsestasjon for ungdom eller fastlegen, kan i så fall være gode samtalepartnere.

Hvis du ikke synes du fikk svar på det du lurte på, eller har andre spørsmål, er det bare å kontakte oss igjen.

Vennlig hilsen
dinutvei.no