Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Reagerer på at dere gjør dette til et kvinneproblem hele tiden.

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Alder: 46
Kjønn: mann

Spørsmål

Reagerer på at Dere gjør dette til et kvinneproblem hele tiden. Det ender fort opp i spørsmålet om fysisk vold. Hørte på radioen i dag, måten emnet blir tatt opp, og det er ikke rart at folk ikke kjenner seg igjen. Det man skulle legge merke til i starten var kjærlighets bombing sa hun på radioen. Det hun beskriver er narsissisme.

Dere må prøve å beskrive hva narsissisme er og kjennetegn på dette. Dette er ikke et kjønnsproblem. Deltakere i Knutebysaken la vekt på at den psykologiske mobbingen var mye verre enn den fysiske. Verst av alt er all manipulasjonen som følger med. Hadde folk fått opplæring kunne dette vært unngått på et tidligere stadiet. Legg heller merke hva Dr Carter og Dr Ramani beskriver på youtube og lær av disse.

Svar

Hei.

Takk for innspill, det vil vi ta med oss i vårt videre arbeid. Vi er ikke kjent med radioinnslaget du viser til, og kan derfor ikke kommentere det.

Omtales vold og overgrep som noe som utelukkende rammer kvinner og jenter, er det både feil og uheldig. Som du nevner, kan det blant annet bidra til at utsatte ikke kjenner seg igjen. Det kan også føre til feilaktige forestillinger om hva vold er og hvem som rammes, noe som igjen kan gjøre det vanskeligere for andre å se og avdekke vold. Det samme gjelder dersom en snakker kun om fysisk vold og ikke også om andre former for vold.

Dinutvei.no er opptatt av å formidle at vold og overgrep rammer alle kjønn og er like alvorlig uavhengig av hvilket kjønn den som utsettes eller utøver volden har.  

Legger for øvrig ved to lydsnutter vi har fått laget og som ble spilt på radio sist påske, som et eksempel på hvordan vi i vår fomidling inkluderer at også menn utsettes og kvinner utøver vold. 

Hva hvis pappa gjør noe dumt?
Jeg vil ikke dele deg med noen…

Vennlig hilsen
dinutvei.no