Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Må tiltalte være til stede når jeg skal vitne i en vold- og overgrepssak?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Besvart: 02.10.2018

Alder: 49
Kjønn: kvinne/jente

Spørsmål

Jeg skal vitne i egen sak og jeg lurer på om jeg kan få slippe å ha de tiltalte tilstede? Dette gjelder en vold og overgrepssak og jeg blir dårlig bare av å skrive det her nå.

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Hovedregelen i en straffesak er at tiltalte har rett til å være til stede under fornærmedes forklaring. Dette er begrunnet med hensynet til kontradiksjon, det vil si at tiltalte skal vite innholdet i anklagene for eventuelt å kunne imøtegå dem. Dersom den fornærmede ikke vil klare å gi en fullstendig forklaring med tiltalte til stede, kan tiltalte henvises til et annet rom. Det samme gjelder hvis det vil være svært belastende for fornærmede å forklare seg med tiltalte til stede. I noen tilfeller kan det være aktuelt for fornærmede å fremlegge legeerklæring for å beskrive belastningen det vil være å forklare seg med tiltalte til stede.

Det er dommeren som avgjør om man skal fravike hovedregelen. Det kan være lurt å ta opp spørsmålet med forsvarer i forkant, og dersom du har en bistandsadvokat vil denne ta opp saken med både dommeren og forsvareren. Hvis du av en eller annen grunn ikke har en bistandsadvokat, kan du ta opp dette med politijuristen.

Det er forståelig at du synes det er vanskelig å skulle vitne med tiltalte tilstede. Det er mulig å kunne få støtte både til forberedelse før rettssaken og under selve saken. Du kan lese mer om vitnestøtte i artikkelen: https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/hva-er-vitnestotte/

Vi ønsker deg lykke til!

Vennlig hilsen
dinutvei.no