Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hvordan få sperret adresse?

Besvart: 14.12.2017

Alder: 27
Kjønn: kvinne/jente

Spørsmål

Hvordan få sperret adresse ? Hvem søker man for å få det ? Politiet ? Skatteetaten / Folkeregisteret ? Hva er lovhjemmel for dette nå ?

Svar

Hei

Det er politiet der du bor som i første omgang skal svare på spørsmål om adressesperre og om du kan få det. Du kan kontakte politiet på tlf 02800 eller du kan oppsøke nærmeste politistasjon.

Du kan lese mer om adressesperre og andre beskyttelsestiltak her.

mvh
dinutvei.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.