Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Går det an å anmelde foreldrene mine?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Besvart: 09.10.2016

Spørsmål

Hei.

Jeg er ei jente på 23 år som har opplevd familievold. Både min far og mor utøvet vold mot meg og mine søsken i flere år. Moren min behandlet oss som om vi skulle vært hennes personlige slaver. Om vi ikke gjorde som hun sa ble vi banket opp, eller jagd ut av huset, gjerne på vinteren…

Barnevernet var stadig vekk innom, og gjorde ikke noe grep før det hadde gått ti år etter første besøk. Som 15-åring ble jeg endelig flyttet til en institusjon. Men sliter veldig med posttraumatisk stress.

Går det an å anmelde foreldrene mine for det som skjedde?

Svar

Hei.

Takk for henvendelsen din. Det er leit at du har opplevd det du beskriver. Det er ikke uvanlig å slite med ettervirkninger av vold, og vi håper at du har fått og får god hjelp til å bearbeide det som har skjedd deg.

Du lurer på om det går an å anmelde foreldrene dine. Ut i fra beskrivelsen du har gitt, har foreldrene dine utsatt deg for vold og straffbar omsorgssvikt som omfattes av familievoldsbestemmelsen i straffeloven § 219, og politiet plikter å ta i mot en anmeldelse fra deg.

Når noen er utsatt for vold i nære relasjoner, kan de ha krav på gratis bistandsadvokat før en eventuell anmeldelse. Vårt råd til deg er å kontakte en bistandsadvokat. Denne vil kunne gjøre en helhetlig vurdering av saken din, ta kontakt med politiet og bistå deg i et avhør.

Dersom du har legejournaler, dagboksnotater eller lignende, kan du ta med dette til politiet. I tillegg vil dokumenter fra barnevernet være viktige bevis i saken. Det kan også være aktuelt for politiet å avhøre personer som har vært vitne til volden eller som har sett konsekvenser av volden, eller som du har betrodd deg til. Etter at saken er ferdig etterforsket vil en politijurist vurdere om bevisene er tilstrekkelige for tiltale. Hvis det blir tatt ut tiltale, vil det bli rettssak. Politijuristen vil også vurdere om saken er foreldet, og dersom saken er foreldet vil den bli henlagt.

Det er en annen mulighet du også kan vurdere, og det er å søke erstatning. Dette er også noe en bistandsadvokat vil kunne hjelpe deg med.

Du kan fritt velge bistandsadvokat, og på Advokatenhjelperdeg.no finner du en oversikt over advokater. Dersom du går til politiet og forteller at saken din handler om vold i nære relasjoner og at du ønsker å bli satt i kontakt med en bistandsadvokat, skal politiet også kunne hjelpe deg med dette.

Her kan du eventuelt lese mer om rett til bistandsadvokat.

Vi håper dette var til litt hjelp. Er det noe mer du mer du lurer på, er det bare å kontakte oss igjen.

Vi ønsker deg lykke til!

Vennlig hilsen, redaksjonen.