Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

For sent å anmelde vold fra partner?

Besvart: 09.10.2016

Spørsmål

Kan vold fra partneren bli foreldet? Jeg har nettopp brutt ut fra et forhold preget av psykisk vold m.m. gjennom nesten 25 år. Det var mye sinne og ydmykelser/krenkelser de første 4-6 åra, så roet det seg noen år. Han tok også raskt kontroll på sexlivet: Det var hans ønsker som gjaldt om når/hvordan. Ikke noe perverst, men smertefullt om jeg ikke hadde lyst (og det var jo de fleste gangene etterhvert). Det var en del episoder hvor han var fysisk truende, men han rørte meg aldri (slo i bord og vegger, slo flasker i bordet).

Dette var altså mest de første 5-6 åra og så var det «pause» noen år. Så «tok det seg opp igjen» på begynnelsen av 2000-tallet og det ble bare verre og verre etter at vi fikk barn. Det endte med at jeg rømte i fjor fordi volden eskalerte, og jeg var til slutt redd for å bli drept. Nå har jeg PTSD og går i behandling. Jeg er ganske sikker på at jeg vil anmelde, men så hørte jeg om en annen sak der politiet hadde sagt at volden (eller deler av den) var foreldet. Stemmer det? Blir volden foreldet om det har gått for lang tid? Kommer det an på hva slags vold det er, eller…?

Svar

Hei

Det er leit at du har opplevd vold fra partneren din og over så lang tid. Det er bra at du klarte å komme deg vekk fra volden, og vi håper det er god hjelp i behandlingen du får nå.

Du lurer på når vold fra partner blir foreldet. Først – reglene om foreldelse er kompliserte og foreldelsesfristen er avhengig av strafferammen for forbrytelsen/handlingen. Som du er inne på, vil det kunne komme an på hva slags type vold eller overgrep det handler om.

Slik vi vurderer det, vil ikke den siste perioden med vold være foreldet, men det er mulig at de tidligste voldsepisodene er det. Dette avhenger av om en ser på den samlede volden som en «fortsatt forbrytelse» eller ikke. Dersom man ser på volden under ett, vil det være en fortsatt forbrytelse som ikke er foreldet. Dersom det vurderes at det har vært lengre perioder uten vold, vil de første periodene kunne være foreldet. Du vil antagelig ikke få et sikkert svar på dette før en politijurist har tatt stilling til saken etter at du har inngitt en anmeldelse.

Du kan ta kontakt med en bistandsadvokat for å drøfte saken din. Utsatte for vold eller overgrep kan ha rett til gratis samtale med bistandsadvokat før de bestemmer seg for å anmelde eller ikke. En bistandsadvokat vil kunne bistå deg før og under en anmeldelse og også gi deg veiledning knyttet til det å søke voldsoffererstatning, dersom det skulle være relevant. Du kan lese mer om krav til bistandsadvokat på dinutvei.no.

Andre steder du kan kontakte er Landsforeningen for voldsofre som også gir tilbud om advokathjelp. Dette kan du lese mer om på foreningens nettsider, se http://www.voldsoffer.no/%20advokathjelp. Du finner også oversikt over bistandsadvokater på Advokatenhjelperdeg.no.

Dersom dette ikke ga svar på det du lurte på eller du har andre spørsmål, er det bare å skrive til oss igjen.

Vi ønsker deg lykke til!

Vennlig hilsen, redaksjonen.