Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Er psykisk vold en form for omsorgssvikt hvis det foregår over flere år?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Besvart: 16.05.2017

Alder: ikke oppgitt
Kjønn: ikke oppgitt

Spørsmål

Er psykisk vold en form for omsorgssvikt hvis det foregår over flere år?

Svar

Hei, takk for interessant spørsmål.

Selv om omsorgssvikt og psykisk vold ofte forekommer samtidig og/eller kan være vanskelig å holde fra hverandre, er det vanlig å skille begrepene.

Omsorgssvikt defineres gjerne som det å forsømme å dekke et barns (eller en annen omsorgstrengendes) behov i en slik grad at det utsettes for fysisk eller psykisk skade eller fare. Det betyr at omsorgspersonen overser eller neglisjerer den omsorgstrengendes behov, og det er en ikke villet (eller passiv) handling. Det kan skje fordi omsorgspersonen ikke har evne til å se den omsorgstrengendes behov eller fordi han/hun ikke har ressurser til å dekke behovet. Det kan f. eks. skyldes psykisk lidelse eller rusproblemer hos omsorgspersonen eller knyttet til fattigdom. Eksempler på omsorgssvikt er – psykisk – å ikke gi den omsorgstrengende kjærlighet, støtte, anerkjennelse og stimulans, eller – fysisk – ikke sørge for tilstrekkelig mat, klær, skolegang, sikkerhet eller medisinsk tilsyn/behandling.

Du kan lese mer om definisjoner på psykisk vold og omsorgssvikt her.

Psykisk vold foreligger når noen ved bruk av ord og stemme truer, skader, krenker eller kontrollerer andre. Å nedvurdere, være likegyldig til og ydmyke andre er også former for psykisk vold. Psykisk vold forhindrer utvikling av et positivt selvbilde hos den andre eller ødelegger / river ned den andres etablerte selvbilde. Man snakker vanligvis om en bevisst og aktiv handling fra den som bruker volden sin side. Psykisk vold kan skje innenfor en omsorgsrelasjon (f. eks. foreldre-barn), men forekommer ofte også i andre relasjoner, f. eks. kjæresteforhold. Eksempler er: «Jeg skal drepe deg», «du er ikke verdt noe», «du er så stygg og feit at ingen kan være glad i deg».

Du kan lese mer om ulike former for vold her.

Det kan selvsagt være tilfelle hvor det er vanskelig å skille mellom omsorgssvikt og psykisk vold. I noen tilfelle utøver samme person psykisk vold og forsømmer sitt omsorgsansvar – «tilstandene» forekommer samtidig. Man kan også tenke seg at den som bruker psykisk vold ikke er seg tilstrekkelig bevisst hva hun/han gjør og at man kan stille spørsmål ved vedkommendes evne og/eller ressurser. Det skjer også at én forelder bruker psykisk vold og den andre forelderen ikke griper inn. Da vil man kunne si at det foreligger psykisk vold fra den ene foreldreparten og omsorgssvikt fra den andre.

Uansett om man kaller det man er vitne til for omsorgssvikt eller psykisk vold, er det viktig å gripe inn, f. eks. ved å snakke med den som bruker vold eller forsømmer seg og forsøke å motivere vedkommende til å søke hjelp, eventuelt ved å sende en bekymringsmelding til barneverntjenesten, eller – i alvorlige tilfeller – informere politiet. Det er også viktig at man som utenforstående reagerer og griper inn raskt idet varigheten vil påvirke skadeomfanget, uavhengig av om det dreier seg om omsorgssvikt eller psykisk vold.

Vi håper dette ga svar på det du lurte på. I motsatt fall er du velkommen til å skrive til oss på nytt.

Mvh.,
dinutvei.no