Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Er det normalt å reagere på volden to år etter det skjedde?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Besvart: 05.04.2018

Alder: 34
Kjønn: kvinne/jente

Spørsmål

Hei,jeg var gift i 10 år med det jeg trodde var en fantastisk mann. 2 gode år og 8 vonde år med psykisk vold. Han har hatt besøksforbud 2 ganger pga trusler. Vi har en sønn sammen.

Det her er ca. 2år siden men det er først nå de siste mnd jeg har fått ett skikkelig tilbakefall av alt som har skjedd. Er dette normalt?

Jeg går i samtale 1 gang i mnd på familievernkontoret.

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Det er godt å høre at du ikke lenger er i et forhold hvor du utsettes for vold. Det er ikke uvanlig at reaksjoner etter vold kan komme en stund etterpå, slik du opplever, og du skal vite at det ikke er noe unormalt ved det. Det er mange måter å reagere på etter å ha opplevd vold, og det er verdt å merke seg at det kan variere hvor omfattende reaksjonene er, når de kommer og hvor lenge de varer.

Det er fint at du går til samtaler hos familievernet, hvor du/dere blant annet kan få gode råd om videre foreldresamarbeid om sønnen deres. Dersom du har behov for mer oppfølging for å få bearbeidet det du har opplevd, anbefaler vi at du tar opp det med fastlegen din. Legen kan være en god samtalepart, og kan henvise deg til annen hjelp i kommunen, dersom det skulle være aktuelt. Legger også ved linker til to artikler som kanskje kan være nyttige – en som tar opp vanlige reaksjoner etter vold og en som beskriver hvordan vold kan skje i nære relasjoner.

Vennlig hilsen
dinutvei.no