Den digitale volden

Moderne teknologi kan brukes som våpen.

Noen bruker mobiltelefonen til å skade andre. En mobiltelefon kan brukes til å kontrollere eller presse noen, til å dele eller spre innhold som er seksualisert, voldelig, truende, krenkende eller trakasserende.

I mange år har vi sett stadige forbedringer innen mobilteknologien. Bedre kameraer, større prosessorer, lokaliseringsmuligheter og 5G-dekning løftes fram som store fordeler. Men teknologien har også noen åpenbare ulemper og gir et vell av muligheter for dem som ønsker å overvåke, kontrollere, plage, krenke eller trakassere andre.

Kanskje skulle mobiltelefoner komme med en advarsel mot faren for å skade andre – lik den vi finner på røykpakker og snusbokser?

SAMASONIC XSHOT6G+

Som verdens første telefon med GPS-integrert SocialCtrl™ unngår du strenge personvernregler, slik at du får du full kontroll over de du elsker.

SAMASONIC XSHOT 6G+ kommer med med NiteOps™ som standard. Det betyr markedets mest lyssensitive kamera slik at du kan forevige alt av mørke minner. Som eneste mobil med lynrask 6G+ har du selvfølgelig muligheten til å livestreame alt i 8K.

Les mer om Samasonic.

PRESISERING: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) presiserer at «Samasonic» ikke er en ekte mobiltelefon.«Samasonic» og de påståtte egenskapene er kun tenkte eksempler på mobiltelefonteknologi. Ideen om mobiltelefonen «Samasonic» benyttes av NKVTS i en holdningskampanje for å øke bevisstheten rundt digital vold – og for å øke kjennskapen til hjelpen du kan få via NKVTS-nettsiden dinutvei.no.