Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Er du redd for å bli kjønnslemlestet (omskåret)?

Illustrasjon, er du omskåret eller redd for å bli det?

Hvis du er jente og har bakgrunn fra et land, en region eller en etnisk gruppe som tradisjonelt praktiserer kjønnslemlestelse, det mange kaller omskjæring, og moren din og dine eldre søstre er kjønnslemlestet, kan du selv være i fare for å bli omskåret.

Risiko for å bli kjønnslemlestet

Når flere av tegnene nedenfor er til stede samtidig, kan du ha grunn til å være bekymret for at du skal bli kjønnslemlestet.

  • Dine eldre søstre er kjønnslemlestet.
  • Moren din er kjønnslemlestet.
  • Foreldrene dine har en positiv holdning til kjønnslemlestelse.
  • Du er i «vanlig alder» for kjønnslemlestelse. Vanlig alder varierer fra land til land, mellom regioner og er avhengig av etnisk bakgrunn. De skjer også endringer over tid og ved flytting over landegrenser.
  • Noen som står deg nær, har antydet at du skal omskjæres.
  • Du har bodd i Norge i mindre enn fem år.

Kjønnslemlestelse (omskjæring) skjer vanligvis i forbindelse med reiser til landet foreldrene kommer fra selv om det ikke kan utelukkes at kjønnslemlestelse også skjer i vestlige land.

Hva er kjønnslemlestelse?

Et tegn på fare kan derfor være hvis foreldrene dine søker om, eller har fått innvilget, forlenget ferie for deg.

Hvis du bor hos noen andre enn foreldrene dine, kan også de føle ansvar for å få deg omskåret. Det kan derfor være viktig å være oppmerksom på faren for å bli kjønnslemlestet også hvis du bor alene hos besteforeldre, steforeldre eller andre i det landet foreldrene dine kommer fra, for eksempel i tilknytning til ferie.

Er du kjønnslemlestet (omskåret), kan du få hjelp

Hvem kan du kontakte for hjelp?

Det kan være vanskelig for både ungdom og voksne å snakke om kjønnslemlestelse, blant annet fordi det er tabubelagt. Dersom du opplever press, føler deg tvunget og trenger hjelp, råd eller veiledning om kjønnslemlestelse, kan du ta kontakt med:

Andre steder du kan få hjelp kan være:

Dersom du er blitt tvunget til å omskjære deg eller står i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestelse i utlandet, kan du be en norsk ambassade om hjelp og bistand. Du kan ringe Utenriksdepartementets nødtelefon +47 23 95 13 00, eller ta kontakt med nærmeste ambassade eller konsulat, se https://www.norway.no/.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder

NKVTS’ veiviser om kjønnslemlestelse