Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Vold i nære relasjoner er ikke alltid like lett å oppdage

Filmen handler om en voksen kvinne som utsettes for vold fra partner (01:02).

 

Filmen handler om en voksen, yrkesaktiv og tilsynelatende vellykket kvinne. Hun utsettes for vold fra partner og tar med seg opplevelsene inn i arbeidsdagen sin.

Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.