Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos Sinnemestring etter Brøsetmodellen

Hvordan arbeider sinnemestring Brøsetmodellen med voldsproblematikk? Sinnemestring kan hjelpe deg som er redd for å ty til vold eller bruker vold. Se film!

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om sinnemestring etter Brøsetmodellen.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk: