Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos Sinnemestring etter Brøsetmodellen

Hvordan arbeider sinnemestring Brøsetmodellen med voldsproblematikk? Sinnemestring kan hjelpe deg som er redd for å ty til vold eller bruker vold. Se film!

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om sinnemestring etter Brøsetmodellen.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.