Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos helsesykepleier

Hvordan arbeider helsesykepleier med vold og overgrep? Helsestasjonen kan hjelpe både deg som har opplevd vold og du som er redd for å bruke vold. Se film!

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Har du blitt eller er du utsatt for vold eller overgrep, kan helsestasjonen eller skolehelsetjenesten hjelpe.

Truer du, er du voldelig, begår du seksuelle overgrep eller er du i tvil om hvor grensene går, kan helsestasjonen eller skolehelsetjenesten hjelpe.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.