Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos helsesykepleier

Hvordan arbeider helsesykepleier med vold og overgrep? Helsestasjonen kan hjelpe både deg som har opplevd vold og du som er redd for å bruke vold. Se film!

 

Filmen er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu. Nedenfor er den tekstet på sør- og lulesamisk. Den er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Undertekster på sørsamisk:

 

Undertekster på lulesamisk:

 

Har du blitt eller er du utsatt for vold eller overgrep, kan helsestasjonen eller skolehelsetjenesten hjelpe.

Truer du, er du voldelig, begår du seksuelle overgrep eller er du i tvil om hvor grensene går, kan helsestasjonen eller skolehelsetjenesten hjelpe.