Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Det finnes mange typer vold i nære relasjoner

Filmen handler om en godt voksen mann som utsettes for psykisk vold fra partner (01:31)

 

«Det finnes mange typer vold i nære relasjoner» handler om en godt voksen mann i godt lag med venner. Mannen er utsatt for psykisk vold fra partner og hygger seg ikke på samme måte som de andre.

Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.