Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Det finnes mange typer vold i nære relasjoner

Filmen handler om en godt voksen mann som utsettes for psykisk vold fra partner (01:31)

 

«Det finnes mange typer vold i nære relasjoner» handler om en godt voksen mann i godt lag med venner. Mannen er utsatt for psykisk vold fra partner og hygger seg ikke på samme måte som de andre.

Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.