Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Det finnes hjelp

Filmen viser ulike former for vold i nære relasjoner og hvor vanskelig det kan være å søke hjelp (02:20)

 

«Det finnes hjelp» gir et kort innblikk i ulike menneskers livssituasjon og forteller noe om hvor vanskelig det kan være å søke hjelp. Budskapet er at det finnes hjelp – hvis du tar det første skrittet.

Filmen er utviklet og produsert av Integralfilm på oppdrag fra dinutvei.no.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.