Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Det finnes hjelp

Filmen viser ulike former for vold i nære relasjoner og hvor vanskelig det kan være å søke hjelp (02:20)

 

«Det finnes hjelp» gir et kort innblikk i ulike menneskers livssituasjon og forteller noe om hvor vanskelig det kan være å søke hjelp. Budskapet er at det finnes hjelp – hvis du tar det første skrittet.

Filmen er utviklet og produsert av Integralfilm på oppdrag fra dinutvei.no.